Μέχρι πότε πρέπει να δηλώσουμε τους λογαριασμούς;

Παρακολούθηση

Μετά από παράταση της ημερομηνίας, η δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2019.