Γιατί πρέπει να δηλώσω τον Επαγγελματικό Λογαριασμό μου στην Α.Α.Δ.Ε.;

Παρακολούθηση

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.45231/20.04.2017 (Β΄1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ ( www. aade. gr) με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.