Που θα βρω τα IBANs των λογαριασμών μου;

Παρακολούθηση

Αφού συνδεθείτε στο επαγγελματικό Viva Wallet σας, επιλέγετε την ενότητα "Λογαριασμοί" και τον συγκεκριμένο λογαριασμό που σας ενδιαφέρει. Στο πάνω μέρος της σελίδας αναγράφεται το IBAN number, το οποίο πρέπει να δηλώσετε.