Οδηγός διασύνδεσης Viva eftPOS με συστήματα ERP/CRM

Παρακολούθηση

Η διασύνδεση των Viva eftPos με το σύστημα της επιχείρησής ενός εμπόρου (ERP, CRM) γίνεται χωρίς τη χρήση φυσικής σύνδεσης, αλλά μέσω του Viva Wallet API.

 

Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος διασύνδεσης, είναι απαραίτητο να υπάρχει εξοικείωση με 3 βασικές έννοιες.

 

Sources (Πηγές πληρωμών)

Πρόκειται για λογικές οντότητες που κατηγοριοποιούν τις πληρωμές. Ο έμπορος έχει τη δυνατότητα να ορίσει απεριόριστες πηγές για να καλύψει τις ανάγκες του, σε αντιστοιχία με τα κανάλια πώλησης (σημεία πώλησης, φυσικά καταστήματά, ταμεία είσπραξης κλπ).

 

Orders (Εντολές πληρωμής)

Πρόκειται για εντολές (απαιτήσεις) που ορίζει ο έμπορος, προκειμένου να δεχτεί πληρωμές.  

Το Viva Wallet API επιτρέπει τη δημιουργία εντολών πληρωμής (Orders), οι οποίες μπορούν να αντιστοιχηθούν σε συγκεκριμένες πηγές.

Περισσότερες πληροφορίες

https://github.com/VivaPayments/API/wiki/CreateOrder

 

Webhooks

Τα webhooks είναι online ενημερώσεις για την εκτέλεση ή ακύρωση πληρωμών. Κάθε φορά που εκτελείται μια πληρωμή, αποστέλλεται μια ηλεκτρονική ειδοποίηση σε προκαθορισμένο από τον έμπορο url.

Περισσότερες πληροφορίες

https://github.com/VivaPayments/API/wiki/Webhooks

 

Ενδεικτική διασύνδεση ERP - eftPOS

Έστω έμπορος που διαθέτει 5 eftPOS σε 5 ταμεία ενός καταστήματος.

Έχει καταχωρήσει 5 πηγές (πχ A1,Α2,Α3,Α4,Α5), στις οποίες έχει συνδέσει καθένα από τα 5 POS (Η σύνδεση POS<->πηγής γίνεται από το διαχειριστικό περιβάλλον του εμπόρου ή κατά την ενεργοποίηση του τερματικού).
Ως Source Code (Κωδικός) της πηγής, θα πρέπει να καταχωρείται το serial number της συσκευής (όπως αυτό φαίνεται στην κάτω πλευρά του).
Έτσι ο έμπορος έχει 5 πηγές, με κωδικούς τα 5 serial numbers των συσκευών που έχει στην κατοχή του.

Κατά τη διαδικασία πληρωμής πελάτη με σύνολο 100€ στο ταμείο Α3, το σύστημα ERP εκτελεί τη δημιουργία Order με πηγή Α3, για ποσό 100€.

Στη συνέχεια ο πωλητής, επιλέγει F1 στο POS.

Το POS αυτόματα εντοπίζει την τελευταία εντολή που καταχωρήθηκε για την πηγή A3, και εμφανίζει το ποσό  100€ στην οθόνη. 

Ο έμπορος προχωράει με την εκτέλεση συναλλαγής στο eftPOS.

Εφόσον η συναλλαγή ολοκληρωθεί επιτυχώς, ένα webhook αποστέλλεται στο url του εμπόρου, το οποίο ολοκληρώνει τη συναλλαγή στο ERP (έκδοση απόδειξης κλπ).

Στην περίπτωση που δε μπορεί να ολοκληρωθεί η διασύνδεση μέσω webhooks (διότι πχ το κατάστημα δε μπορεί να έχει public static ip), τότε υπάρχει η δυνατότητα polling, κατά την οποία, μέσω του API, το ταμείο μπορεί να ρωτάει κάθε Χ δευτερόλεπτα για την εξέλιξη μιας πληρωμής.
Αυτό μπορεί να γίνει με κλήση στη GetTransactions

Περισσότερες πληροφορίες:

https://github.com/VivaPayments/Partners/wiki/1.6-Get-Transactions (απαιτεί την ύπαρξη github λογαριασμού και εξουσιοδότηση, επικοινωνήστε με το merchants@vivawallet.com)